Gia đình và con trẻ

Bạn muốn tìm kiếm khoảng thời gian hữu ích và hạnh phúc bên gia đình. Chúng tôi có lớp học dành cho gia đình, phù hợp với các bậc phụ huynh cũng nhu thu hút con trẻ. Bạn có thể tham khảo:

- Yoga gia đình trong vườn

- Điêu khắc gỗ

- Đồ ăn và thức uống

- Học vẽ

- Cách chụp ảnh

-Thiết kế vườn

Các lớp học của chúng tôi sẽ liên tục được cập nhật và mở rộng

Bạn có thể liên hệ...hoặc truy cập... để nhận thông tin chi tiết về các lớp học, hướng dẫn và đăng ký lịch học phù hợp với gia đình.