Lớp học dành cho trẻ em

Chúng tôi có các lớp học bổ ích cho bé:

- Yoga trong vườn

- Hạt giống: Các loài hoa

- Lớp học vẽ từ màu thực vật

- Trải nghiệm: cắm trại

Các lớp học của chúng tôi sẽ được cập nhật và ở rộng liên tục.

Bạn vui lòng liên hệ...hoặc truy cập...để hận hướng dẫn và thông tin chi tiết cho từng lớp học.