Lớp học Yoga

Tập Yoga trong môi trường tự nhiên là cách thư giãn và rèn luyện tốt hơn cả. Nếu bạn muốn tìm các lớp học Yoga, đặc biệt là Yoga trong vườn như ở Botanical Garden, hãy tham khảo lịch học của các lớp học mà chúng tôi đang có:

- Lớp học Yoga cho người mới bắt đầu

- Yoga cá nhân trong vườn

-Yoga gia đình trong vườn

Bạn vui lòng liên hệ...hoặc truy cập địa chỉ...để nắm thông tin chi tiết, hướng dẫn và cách đăng lí lớp học.