Trại hè trẻ em

Các chương trình được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển hoàn thiện về các kỹ năng cũng như khả năng sáng tạo của con bạn. Tạo cho bé không gian, thoài gian trải nghiệm vui vẻ cũng như kiến thức bổ ích trong không gian xanh của vườn. Mỗi chuyến đi sẽ bao gồm các chuyến khám phá vườn và nghiên cứu về các loài sinh vật cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường, cân bằng giữa môi trường sống của con người và các loài sinh vật.

Mỗi trại hè sẽ giới hạn trong khoảng ... trẻ. Riêng với các trại dành cho trẻ mầm non số lượng khoảng một trại khoảng...trẻ. 

Vui lòng liên hệ...hoặc truy cập...để được hướng dẫn và đăng kí

Thành viên của Botanical khi đăng kí sẽ được áp dụng giá ưu đãi